Plan zamówień Publicznych na rok 2022 - Aktualizacja

Dostawa produktów leczniczych - powtórka

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Dobre Miasto, 20.12.2022 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dobre Miasto, 28.12.2022 r.

Dostawa materiałów opatrunkowych, materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz środków ochrony indywidualnej – powtórka
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Dobre Miasto, 14.12.2022 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 19.12.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 20.12.2022 r.

Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście
w nowoczesny sprzęt medyczny

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

  1. Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp

Załącznik nr 5 – formularz parametrów wymaganych

Dobre Miasto, 11.12.2022 r.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotne w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
Treść ogłoszenia
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Regulamin udzielania zamówień na realizację świadczeń zdrowotnych
Dobre Miasto, 23.11.2022 r.
Przesunięcie terminu składania ofert
Zmodyfikowany projekt umowy
Dobre Miasto, 30.11.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 06.12.2022 r.


Dostawa produktów leczniczych

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp

Dobre Miasto, 17.11.2022 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany formularz cenowy

Dobre Miasto, 23.11.2022 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 25.11.2022 r.

zbiorcze zestawienie - sprostowanie

Dobre Miasto, 07.12.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 12.12.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprostowanie

Dobre Miasto, 12.01.2023 r.

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2021 rok.

 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Dobre Miasto, 07.11.2022 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 16.11.2022 r.

Dostawa pieluchomajtek oraz materiałów opatrunkowych

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp

Załącznik nr 5 - formularz parametrów ocenianych dla części nr 1

Dobre Miasto, 03.11.2022 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany Formularz cenowy

Dobre Miasto, 15.11.2022 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 18.11.2022 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie

Dobre Miasto, 30.11.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 06.12.2022 r.

Dostawa materiałów medycznych różnych, jednorazowego użytku

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp

Dobre Miasto, 03.11.2022 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany Formularz cenowy

Dobre Miasto, 15.11.2022 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 18.11.2022 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie

Dobre Miasto, 30.11.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 06.12.2022 r.

Usługa kierowcy ambulansu Zespołu Transportu Sanitarnego
oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego - powtórka


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp

Dobre Miasto, 03.11.2022 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 17.11.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 29.11.2022 r.