Szanowni Państwo, Zamawiający, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście informuje, że od 01 stycznia 2023r wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 tys. złotych prowadzone są na Platformie e-Zamowienia.


Adres internetowy: https://ezamowienia.gov.plPlan zamówień Publicznych na rok 2023

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Treść ogłoszenia

Formularze ofertowe
Anestezjolog 2023.pdf
DL-TAM Laboratorium 2023.pdf
Koordynator OCHW - w godz. ordynacji i poza godzinami 2023.pdf
Lekarz IP- w godz. ordynacji 2023.pdf
Lekarz IP- poza godzinami 2023.pdf
Lekarz OCHW poza godzinami 2023.pdf
Logopeda, fizjoteraputa 2023.pdf
Neurolog ZOL, poradnia neurologiczna 2023.pdf
Pielęgniarka 2023.pdf
Poradnie specjalistyczne, konsultacje 2023.pdf
POZ 2023.pdf
Psychiatra ZOL, ZOLP, PZP, PTU 2023.pdf
PTU 2023.pdf
RTG technik 2023.pdf
Stomatolog 2023.pdf
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TRANSPORT.pdf
Transport 2023.pdf
USG 2023.pdf
Regulamin udzielania zamówień na realizację świadczeń zdrowotnych

Dobre Miasto, dnia 07.03.2023 r.

Przesunięcie terminu składania ofert

Dobre Miasto, dnia 17.03.2023 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dobre Miasto, dnia 31.03.2023 r.