HARMONOGRAM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020

Zakup specjalistycznych środków oraz sprzętu niezbędnego do walki z pandemią – powtórka

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - załącznik nr 2 - formularz cenowy
Załącznik nr 3 - projekt umowy
Dobre Miasto, 24.09.2020 r.
Pytania i odpowiedzi

Dobre Miasto, 29.09.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 01.10.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dobre Miasto, 02.10.2020 r.

Zakup specjalistycznych środków oraz sprzętu niezbędnego do walki z pandemią

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy dla części nr 1-9

Załącznik nr 4 – projekt umowy dla części nr 10-18

Załącznik nr 5 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 – Formularz parametrów wymaganych dla części nr 1-4

Dobre Miasto, 23.07.2020 r.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dobre Miasto, 24.07.2020 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II wraz ze zmianą terminu składania ofert

Zmodyfikowany Formularz ofertowy

Zmodyfikowany Formularz cenowy

Zmodyfikowany Formularz parametrów wymaganych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dobre Miasto, 29.07.2020 r.

zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 07.08.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie
Dobre Miasto, 17.08.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert dodatkowych

Dobre Miasto, 28.08.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 31.08.2020 r.

Materiały medyczne jednorazowego użytku, rękawice - powtórka

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Dobre Miasto, 15.07.2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania.

Dobre Miasto, 20.07.2020 r.

Materiały medyczne jednorazowego użytku, rękawice - powtórka

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz cenowy
Załącznik nr 3 - projekt umowy
Dobre Miasto, 01.07.2020 r.
Zmiana treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej wraz ze zmianą terminu składania ofert
Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Zmodyfikowany Formularz cenowy

Dobre Miasto, 06.07.2020 r.
Zbiorcze zestawienie ofert
Dobre Miasto, 09.07.2020 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dobre Miasto, 13.07.2020 r.
Materiały medyczne jednorazowego użytku, rękawice - powtórka
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - formularz cenowy
Załącznik nr 3 - projekt umowy
Dobre Miasto, 23.06.2020 r.
Informacja o unieważnieniu postępowania
Dobre Miasto, 30.06.2020 r.

Materiały medyczne jednorazowego użytku, rękawice, środki dezynfekcyjne

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1  - formularz ofertowy

Załącznik nr 2  - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Dobre Miasto, 18.05.2020 r.

Pytania i odpowiedzi
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz cenowy po modyfikacji
Dobre Miasto, 26.05.2020 r.

Pytania i odpowiedzi II

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany formularz cenowy
Dobre Miasto, 27.05.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 29.05.2020 r.
Zbiorcze zestawienie ofert po poprawie omyłek
Dobre Miasto, 04.06.2020 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dobre Miasto, 17.06.2020 r.

Dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Formularz cenowy część 1

Formularz cenowy część 2

Formularz cenowy część 3

Formularz cenowy część 4

Formularz cenowy część 5

Formularz cenowy część 6

Formularz cenowy część 7

Formularz cenowy część 8

Projekt umowy

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Dobre Miasto, 13.02.2020 r.

Pytania i odpowiedzi

Załącznik do pytań i odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zmodyfikowany formularz cenowy części nr 1
Zmodyfikowany formularz cenowy dla części nr 4
Zmodyfikowany formularz cenowy dla części nr 6
Zmodyfikowany formularz cenowy dla części nr 7
Zmodyfikowany formularz cenowy dla części nr 8

Zmodyfikowany projekt umowy

Dobre Miasto, 19.02.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 21.02.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert po poprawie omyłek rachunkowych

Dobre Miasto, 02.03.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert po poprawie omyłek rachunkowych II
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 09.03.2020 r.

Dostawa produktów leczniczych - powtórka

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Dobre Miasto, 31.12.2019 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Zmodyfikowany formularz ofertowy

Zmodyfikowany projekt umowy

Dobre Miasto, 07.01.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 13.01.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 14.01.2020 r.

Dostawa ambulansu w standardzie obejmującym co najmniej zabudowę medyczną oraz nosze samojezdne (typu B) - powtórka

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - formularz parametrów wymaganych

Dobre Miasto, 27.12.2019 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany formularz parametrów wymaganych

Dobre Miasto, 08.01.2020 r.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2 wraz ze zmianą terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dobre Miasto, 08.01.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 15.01.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 23.01.2020 r.

Informacja do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.01.2020 r.

06.02.2020 r.