Szanowni Państwo, Zamawiający, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście informuje, że od 01 stycznia 2023r wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 tys. złotych prowadzone są na Platformie e-Zamowienia.


Adres internetowy: https://ezamowienia.gov.plPlan zamówień Publicznych na rok 2023

Plan zamówień publicznych, wersja nr 3

Plan zamówień publicznych, wersja nr 4

Plan zamówień publicznych, wersja nr 5 - aktualna

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Treść ogłoszenia

Formularze ofertowe
formularz ofertowy POZ.pdf
formularz ofertowy poradnie specjalistyczne.pdf
formularz ofertowy IPPNIŚOZ w godzinach ordynacji.pdf
formularz ofertowy IPNIŚOZ poza godzinami.pdf
formularz ofertowy - transport międzyszpitalny.pdf
Formularz ofertowy - PNIŚOZ wyjazdowa.pdf
szczegółowe warunki - transport międzyszpitalny.pdf
szczegółowe warunki - PNIŚOZ.pdf
umowa.pdf
Regulamin udzielania zamówień na realizację świadczeń zdrowotnych
regulamin.PDF

Dobre Miasto, dnia 01.12.2023 r.