HARMONOGRAM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019

Dostawa produktów leczniczych - powtórka

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Dobre Miasto, 31.12.2019 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Zmodyfikowany formularz ofertowy

Zmodyfikowany projekt umowy

Dobre Miasto, 07.01.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 13.01.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 14.01.2020 r.

Dostawa ambulansu w standardzie obejmującym co najmniej zabudowę medyczną oraz nosze samojezdne (typu B) - powtórka

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - formularz parametrów wymaganych

Dobre Miasto, 27.12.2019 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany formularz parametrów wymaganych

Dobre Miasto, 08.01.2020 r.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2 wraz ze zmianą terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dobre Miasto, 08.01.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 15.01.2019 r.

Dostawa produktów leczniczych - powtórka

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Dobre Miasto, 19.12.2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 27.12.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 30.12.2019 r.

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Dobre Miasto, 10.12.2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 13.12.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 27.12.2019 r.

Usługa kierowcy ambulansu Zespołu Transportu Sanitarnego oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Dobre Miasto, 09.12.2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 18.12.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 19.12.2019 r.

DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Dobre Miasto, 15.11.2019 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany formularz cenowy

Dobre Miasto, 25.11.2019 r.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2

Zmodyfikowany formularz ofertowy

Dobre Miasto, 25.11.2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 27.11.2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert dodatkowych

Dobre Miasto, 11.12.2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert po zmianach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 12.12.2019 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru dla części nr 35 oraz ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 35

Dobre Miasto, 17.12.2019 r.

Materiały medyczne różne, jednorazowego użytku

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Dobre Miasto, 31.10.2019 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany formularz cenowy

Dobre Miasto, 05.11.2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 08.11.2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert po dokonaniu poprawy omyłek

Dobre Miasto, 10.11.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 21.11.2019 r.

DOSTAWA AMBULANSU W STANDARDZIE OBEJMUJĄCYM CO NAJMNIEJ ZABUDOWĘ MEDYCZNĄ

ORAZ NOSZE SAMOJEZDNE (TYPU B) - POWTÓRKA

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

4. Załącznik nr 2 - formularz cenowy

5. Załącznik nr 3 - projekt umowy

6. Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

7. Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

8. Załącznik nr 6 - formularz parametrów wymaganych

Dobre Miasto, 03.10.2019 r.

Pytania i odpowiedzi

  Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany projekt umowy

Zmodyfikowany formularz parametrów wymaganych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dobre Miasto, 11.10.2019 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dobre Miasto, 16.10.2019 r.

DOSTAWA AMBULANSU W STANDARDZIE OBEJMUJĄCYM CO NAJMNIEJ ZABUDOWĘ MEDYCZNĄ

ORAZ NOSZE SAMOJEZDNE (TYPU B)

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

4. Załącznik nr 2 - formularz cenowy

5. Załącznik nr 3 - projekt umowy

6. Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

7. Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

8. Załącznik nr 6 - formularz parametrów wymaganych

Dobre Miasto, 19.09.2019 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany formularz parametrów wymaganych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dobre Miasto, 25.09.2019 r.

Pytania i odpowiedzi - sprostowanie

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2

Aktualny zmodyfikowany formularz parametrów wymaganych

Dobre Miasto, 27.09.2019 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dobre Miasto, 01.10.2019 r.

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, PIELUCHOMAJTEK I OBŁOŻEŃ

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

4. Załącznik nr 2 - formularz cenowy

5. Załącznik nr 3 - projekt umowy

6. Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

7. Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

8. Załącznik nr 6 - formularz oceny jakościowej

Dobre Miasto, 17.09.2019 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany formularz cenowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dobre Miasto, 24.09.2019 r.

Sprostowanie pytań i odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2

Sprostowany formularz cenowy

Dobre Miasto, 25.09.2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 01.10.2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie

Dobre Miasto, 01.10.2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert po poprawie omyłek rachunkowych

Dobre Miasto, 03.10.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 17.10.2019 r.

Dostawa aparatu USG

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - formularz parametrów wymaganych i oferowanych

Dobre Miasto, 11.07.2019 r.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany projekt umowy

Zmodyfikowany formularz parametrów wymaganych i oferowanych

Pytania i odpowiedzi

Dobre Miasto, 16.07.2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 19.07.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 29.07.2019 r.

Dostawa środków czystości i worków foliowych

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy środki czystości.pdf
Załącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf

Dobre Miasto, 17.05.2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert(1).pdf

Dobre Miasto, 27.05.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
Dobre Miasto, 31.05.2019 r.

Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej

1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2. Formularz ofertowy

3. Formularz cenowy

4. Projekt umowy wraz z załącznikami

Zał. 3 Projekt umowy.pdf
Zał. do umowy - Protokoł przekazania,odbioru.pdf
Zał. do umowy- Protokół reklamacji.pdf

Dobre Miasto, 17.05.2019 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmodyfikowany projekt umowy

Dobre Miasto, 22.05.2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 24.05.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 28.05.2019 r.

numer sprawy: 1/RPO/2018
nazwa postępowania: 
Zakup, dostawa i wdrożenie sprzętu IT, dostawa i wdrożenie oprogramowania oraz wykonanie sieci LAN i dostosowanie pomieszczeń serwerowni
Link do dokumentacji przetargowej