Szanowni Państwo, Zamawiający, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście informuje, że od 01 stycznia 2023r wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 tys. złotych prowadzone są na Platformie e-Zamowienia.


Adres internetowy: https://ezamowienia.gov.plPlan zamówień Publicznych na rok 2024

Plan zamówień publicznych

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Treść ogłoszenia
Formularz ofertowy
anestezjolog ochw.pdf
diagnosta laboratoryjny.pdf
fizjoterapeutalogopeda.pdf
internista ochw poza godzinami ordynacji.pdf
internista ochw w godzinach i poza godzinami ordynacji.pdf
IP - godziny ordynacji.pdf
IP i PNIŚOZ poza godzianmi ordnynacji.pdf
IP-PNIŚOZ w godz. ordynacji.pdf
koordynator ZOLZOL-P.pdf
koordynowanie ochw i internista w ochw.pdf
lekarz PPOZ.pdf
lekarz w poradni specjalistycznej i konsultacje.pdf
lekarz w pracowni USG.pdf
neurolog w ZOL i por. neurologicznej.pdf
pielęgniarka.pdf
psychiatra ZOL, ZOL-P, PTU.pdf
ratownik medyczny.pdf
specjalista terapii uzależnień.pdf
stomatolog.pdf
technik RTG.pdf
Regulamin udzielania zamówień na realizację świadczeń zdrowotnych
Dobre Miasto, 14.03.2024 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Dobre Miasto, 29.03.2024 r.

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Treść ogłoszenia

Formularze ofertowe

formularz ofertowy - lekarz - gastroskopia.pdf
formularz ofertowy - lekarz - kolonoskopia.pdf
formularz ofertowy -pielęgniarka.pdf

Regulamin udzielania zamówień na realizację świadczeń zdrowotnych

Dobre Miasto, 14.02.2024 r.

Przesunięcie terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Dobre Miasto, 23.02.2024 r.

Przesunięcie terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Dobre Miasto, 28.02.2024 r.

Przesunięcie terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Dobre Miasto, 01.03.2024 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Dobre Miasto, 07.03.2024 r.