Klauzula informacyjna - RODO

PODZIĘKOWANIE

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej serdecznie dziękuje za wsparcie oraz pomoc rzeczową i finansową wszystkim osobom oraz instytucjom zaangażowanym w zakresie zakupu i dostawy  środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów medycznych dla Naszej Jednostki niezbędnych do pracy Personelowi Szpitala, w tak trudnym  okresie  epidemii COVID - 19.

 

W szczególności Zespół składa podziękowania :

Przewodniczącemu Rady Społecznej przy ZZOZ  Jarosławowi Wolak

Burmistrzowi Dobrego Miasta  Jarosławowi Kowalskiemu

Staroście Powiatowemu  Andrzejowi Abace

Radnemu Powiatowemu Stanisławowi Trzaskowskiemu

Klubowi  Motocyklowemu „Spartanie”

Państwu Jasińskim

Pani Marioli Czaplickiej

Stowarzyszeniu Seniora działającym przy MOPS Dobre Miasto

Panu  Ryszardowi Janik  

Pani Zdzisławie Kobylińskiej 

Panu Jerzemu Pakisz  

Panu Mirosławowi Zadroga 


                             Serdecznie dziękujemy

 


Poradnia POZ będzie udzielać porad

w przypadkach pilnych oraz teleporad.

Dni i godziny nie ulegają zmianie.

W celu ograniczenia wizyt pacjentów w Poradni POZ, w ramach wizyty receptowej uruchomiliśmy dodatkowy numer telefonu: 89 616 82 61.

Rejestracja do Poradni w ramach możliwości powinna odbywać się telefonicznie,

pod numerem telefonu 89 616 82 31.


Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników -

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście postanowił ograniczyć przyjęcia wniosków do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczym, Zakładu Opiekuńczo - Leczniczym bezpośrednio u pracownika. 

Wnioski można składać drogą elektroniczną, tj. fax: 89 616 82 67, e-mail: ssn@szpitaldobremiasto.pl.

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem telefonu:

89 616 82 53    

16.03.2020 r.


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście
ul. Grunwaldzka 10 B
11-040 Dobre Miasto
tel 89 61 68 222 (sekretariat)
fax 89 61 68 267

Telefon do rejestracji 89 616 82 31

adres email: sekretariat@szpitaldobremiasto.pl

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego - informacja

 

Szanowni Pacjenci!

 

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu informuje, że rejestracja
do PORADNI CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ W DOBRYM MIEŚCIE

odbywać się będzie telefonicznie 89/ 715 63 01

od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00

lub osobiście w Rejestracji do Poradni Specjalistycznych w Szpitalu w Biskupcu.

 

                                    


Procedura - Standard organizacyjny teleporady w ramach POZ