Klauzula informacyjna - RODO

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście
ul. Grunwaldzka 10 B
11-040 Dobre Miasto
tel 89 61 68 222 (sekretariat)
fax 89 61 68 267

Telefon do rejestracji 89 616 82 31

adres email: sekretariat@szpitaldobremiasto.pl

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego - informacja

 

Szanowni Pacjenci!

 

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu informuje, że rejestracja
do PORADNI CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ W DOBRYM MIEŚCIE

odbywać się będzie telefonicznie 89/ 715 63 01

od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00

lub osobiście w Rejestracji do Poradni Specjalistycznych w Szpitalu w Biskupcu.