Regulamin organizacyjny Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście

Struktura organizacyjna Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście

Aneks nr 1 do Regulaminu organizacyjnego

Dobre Miasto, dnia 23.03.2018 r.

Aneks nr 3 do Regulaminu organizacyjnego

Dobre Miasto, 18.10.2018 r.

Aneks nr 4 do Regulaminu organizacyjnego

Dobre Miasto, 04.01.2019 r.

Aneks nr 5 do Regulaminu organizacyjnego

Dobre Miasto, 29.05.2019 r.

Aneks nr 6 do regulaminu organizacyjny Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście

Aneks nr 7 do regulaminu organizacyjny Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście