Wniosek do ZOL

Załączniki do skierowania do ZOL

Wniosek o wydanie skierowania do ZOL

Oświadczenie ZOL

Skala Barthel 2021

Subiektywna globalna ocena stanu odżywienia

Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie ZOL

Skierowanie do ZOL

Zobowiązanie.pdf
Zgoda.pdf

Wniosek do ZOL-P

Załączniki do skierowania do ZOL-P

Skierowanie do szpitala psychiatrycznego

Oświadczenie ZOL-P