Ogłoszenie o przetargu na zbycie mienia- powtórka

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Oświadczenie
Umowa
Dobre Miasto, 06.07.2020 r.
Zbiorcze zestawienie ofert
skanowanie0006.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 15.07.2020 r.
Ogłoszenie o przetargu na zbycie mienia
Ogłoszenie
Formularz ofertowy

Oświadczenie

Umowa
Dobre Miasto, 02.06.2020 r.
Zbiorcze zestawienie ofert
Dobre Miasto, 16.06.2020 r.
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Dobre Miasto, 18.06.2020 r.