Sekretariat
89 616 82 22

Telefon do rejestracji Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i poradni specjalistycznych
  89 616 82 31

Wnioski do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego 

89 616 82 53

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Rejestracja 89 616 82 38
w dniach i godzinach:
wtorek - 13.00-19.00
środa - 11.00-17.00
czwartek - 08.00-16.00

Oddział Chorób Wewnętrznych
89 616 82 42  (dyżurka pielęgniarek)
89 616 82 44  (gabinet lekarski) 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
89 616 82 45 (dyżurka pielęgniarek)
89 616 82 50 (gabinet lekarski)

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny
89 616 82 55 (dyżurka pielęgniarek)
89 616 82 50 (gabinet lekarski)

Pracownia RTG i USG
89 616 82 37

Rejestracja na badania USG

89 616 82 41

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
89 616 82 34

Punkt pielęgniarski Izby Przyjęć

89 616 82 28

Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

89 616 82 59

Opieka wyjazdowa przy Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

89 527 22 22