INFORMACJE O SZCZEPIENIU NA COVID 19

Tel: 89 616 82 53

Email : szczepienia@szpitaldobremiasto.pl

Oświadczenie - personel medyczny i niemedyczny wewnętrzny

Oświadczenie - personel medyczny i niemedyczny zewnętrzny

Wypełnione oświadczenia prosimy dostarczyć do sekretariatu Zespołu lub skan (zdjęcie) przesłać na adres mailowy podany powyżej.