INFORMACJE O SZCZEPIENIU NA COVID 19

SZCZEPIENIA POPULACYJNE.

Tel: 571 407 022

SZCZEPIENIA PERSONELU MEDYCZNEGO ORAZ NIEMEDYCZNEGO ZATRUDNIONEGO W PODMIOCIE LECZNICZYM.

Email : szczepienia@szpitaldobremiasto.pl

Oświadczenie - personel medyczny i niemedyczny wewnętrzny

Oświadczenie - personel medyczny i niemedyczny zewnętrzny

Wypełnione oświadczenia prosimy dostarczyć do sekretariatu Zespołu lub skan (zdjęcie) przesłać na adres mailowy podany powyżej.