PRZETARGI Z ROKU 2022

USŁUGA ŻYWIENIA PACJENTÓW - POWTÓRKA

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy  

załącznik nr 1 do umowy

załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp

Dobre Miasto, 02.06.2022 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dobre Miasto, 07.06.2022 r.

Usługa żywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Załącznik nr 1 do umowy

załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp

 Dobre Miasto, 19.05.2022 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany Formularz cenowy

Zmodyfikowany Projekt umowy

Dobre Miasto, 25.05.2022 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Zbiorcze zestawienie ofert

 Dobre Miasto, 27.05.2022 r.

informacja o unieważnieniu postępowania

 Dobre Miasto, 31.05.2022 r.

informacja o wniesieniu odwołania

Treść odwołania

 Dobre Miasto, 06.06.2022 r.

Informacja o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania

Dobre Miasto, 07.06.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 15.06.2022 r.

Dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp

Dobre Miasto, 20.01.2022 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany formularz cenowy

Zmodyfikowany projekt umowy

 Dobre Miasto, 25.01.2022 r.

informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 Dobre Miasto, 28.01.2022 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 28.01.2022 r.

Zbiorcze zestawienie ofert -sprostowanie

Dobre Miasto, 15.02.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 18.02.2022 r.

PRZETARGI Z ROKU 2021Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Projekt umowy

Dobre Miasto, 09.12.2021 r.

Pytania i odpowiedzi

Dobre Miasto, 13.12.2021 r.

Zbiorcze Zestawienie Ofert

Dobre Miasto, 14.12.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 16.12.2021 r.

Dostawa materiałów medycznych różnych, jednorazowego użytku

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - formularz cenowy
Załącznik nr 3 - projekt umowy
Załącznik nr 4 - oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp
Dobre Miasto, 03.11.2021 r.

Pytania i Odpowiedzi

Zmiana treści specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany Formularz cenowy

Dobre Miasto, 09.11.2021 r.

informacja o kwocie

Dobre Miasto, 12.11.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert
Dobre Miasto, 15.11.2021 r.
Zbiorcze zestawienie ofert po poprawie omyłek
Dobre Miasto, 15.11.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 03.12.2021 r.
Dostawa pieluchomajtek oraz materiałów opatrunkowych
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - projekt umowy
Załącznik nr 4 - oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp
Załącznik nr 5  - formularz parametrów ocenianych dla części nr 1
Dobre Miasto, 03.11.2021 r.

Pytania i Odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany Formularz cenowy

Dobre Miasto, 09.11.2021 r.

informacja o kwocie

Dobre Miasto, 12.11.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 15.11.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie
Dobre Miasto, 15.11.2021 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dobre Miasto, 03.12.2021 r.
Dostawa środków ochrony indywidualnej
Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - projekt umowy
Załącznik nr 4 - oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp

Dobre Miasto, 03.11.2021 r.

Pytania i Odpowiedzi

Zmiana treści specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany Formularz cenowy

Dobre Miasto, 09.11.2021 r.

informacja o kwocie

Dobre Miasto, 12.11.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert
Dobre Miasto, 15.11.2021 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dobre Miasto, 03.12.2021 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 7
Dobre Miasto, 08.12.2021 r.

Dostawa produktów leczniczych - powtórka - 3

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Dobre Miasto, 29.07.2021 r.

Pytania i odpowiedzi

Dobre Miasto, 02.08.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 04.08.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 06.08.2021 r.

Dostawa produktów leczniczych - powtórka - 2

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Dobre Miasto, 12.07.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 16.07.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 19.07.2021 r.

Dostawa produktów leczniczych - powtórka
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Dobre Miasto, 30.06.2021 r.
Pytania i odpowiedzi
Zmiana treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Zmodyfikowany formularz cenowy

Dobre Miasto, 05.07.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie
Dobre Miasto, 07.07.2021 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dobre Miasto, 08.07.2021 r.
Dostawa produktów leczniczych
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Projekt umowy
Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 Ustawy
Dobre Miasto, 14.05.2021 r.
Pytania i odpowiedzi
Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
Zmodyfikowany Formularz cenowy
Zmodyfikowany projekt umowy

Dobre Miasto, 25.05.2021 r.

Informacja o kwocie zabezpieczonej przez Zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 28.05.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert po poprawie omyłek
Dobre Miasto, 08.06.2021 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dobre Miasto, 21.06.2021 r.

Usługa prania bielizny szpitalnej

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór Formularza cenowego

Załącznik nr 3 do SWZ- Projekt umowy

Załącznik do umowy nr 1 - protokół przekazania/odbioru bielizny szpitalnej do /z pralni z komórki organizacyjnej

Załącznik do umowy nr 2 - protokół reklamacji

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 Ustawy

Dobre Miasto, 14.05.2021 r.

Pytania i odpowiedzi
Dobre Miasto, 25.05.2021 r.

Informacja o kwocie zabezpieczonej przez Zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 28.05.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 15.06.2021 r.