PRZETARGI Z ROKU 2023

Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku, oraz opatrunków – powtórka

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Dobre Miasto, dnia 19.12.2023 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Zmodyfikowany Formularz cenowy

Zmodyfikowany Projekt umowy

Dobre Miasto, dnia 21.12.2023 r.

zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, dnia 22.12.2023 r.

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Treść ogłoszenia

Formularze ofertowe

formularz ofertowy POZ.pdf
formularz ofertowy poradnie specjalistyczne.pdf
formularz ofertowy IPPNIŚOZ w godzinach ordynacji.pdf
formularz ofertowy IPNIŚOZ poza godzinami.pdf
formularz ofertowy - transport międzyszpitalny.pdf
Formularz ofertowy - PNIŚOZ wyjazdowa.pdf
szczegółowe warunki - transport międzyszpitalny.pdf
szczegółowe warunki - PNIŚOZ.pdf
umowa.pdf

Regulamin udzielania zamówień na realizację świadczeń zdrowotnych

Dobre Miasto, 01.12.2023 r.

Przesunięcie terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Dobre Miasto, 28.12.2023 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 29.12.2023 r.

Dostawa produktów leczniczych - powtórka

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Dobre Miasto, 20.12.2022 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dobre Miasto, 28.12.2022 r.

Dostawa materiałów opatrunkowych, materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz środków ochrony indywidualnej – powtórka

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Dobre Miasto, 14.12.2022 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 19.12.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 20.12.2022 r.

Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście
w nowoczesny sprzęt medyczny

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp

Załącznik nr 5 – formularz parametrów wymaganych

Dobre Miasto, 11.12.2022 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmodyfikowana Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany  formularz ofertowy

Zmodyfikowany formularz cenowy

Zmodyfikowany  projekt umowy

Zmodyfikowane  oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp

Zmodyfikowany  formularz parametrów wymaganych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dobre Miasto, 29.03.2023 r.

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 31.03.2023 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 14.04.2023 r.

PRZETARGI Z ROKU 2022

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotne w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Treść ogłoszenia

Szczegółowe warunki

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Regulamin udzielania zamówień na realizację świadczeń zdrowotnych

Dobre Miasto, 23.11.2022 r.

Przesunięcie terminu składania ofert

Zmodyfikowany projekt umowy

Dobre Miasto, 30.11.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 06.12.2022 r.

Dostawa produktów leczniczych

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp

Dobre Miasto, 17.11.2022 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany formularz cenowy

Dobre Miasto, 23.11.2022 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 25.11.2022 r.

zbiorcze zestawienie - sprostowanie

Dobre Miasto, 07.12.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 12.12.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprostowanie

Dobre Miasto, 12.01.2023 r.

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2021 rok.

 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Dobre Miasto, 07.11.2022 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 16.11.2022 r.

Dostawa pieluchomajtek oraz materiałów opatrunkowych

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp

Załącznik nr 5 - formularz parametrów ocenianych dla części nr 1

Dobre Miasto, 03.11.2022 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany Formularz cenowy

Dobre Miasto, 15.11.2022 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 18.11.2022 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie

Dobre Miasto, 30.11.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 06.12.2022 r.

Dostawa materiałów medycznych różnych, jednorazowego użytku

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp

Dobre Miasto, 03.11.2022 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany Formularz cenowy

Dobre Miasto, 15.11.2022 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 18.11.2022 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie

Dobre Miasto, 30.11.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 06.12.2022 r.

Usługa kierowcy ambulansu Zespołu Transportu Sanitarnego
oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego - powtórka

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp

Dobre Miasto, 03.11.2022 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 17.11.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 29.11.2022 r.

Dostawa i wdrożenie specjalistycznych urządzeń i oprogramowania niezbędnych do podniesienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych na potrzeby ZZOZ w Dobrym Mieście

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp

Załącznik nr 5 – formularz parametrów wymaganych

Dobre Miasto, 20.10.2022 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Dobre Miasto, 28.10.2022 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 29.10.2022 r.

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 02.11.2022 r.

Dostawa środków ochrony indywidualnej
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp

Dobre Miasto, 20.10.2022 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany Formularz cenowy

Dobre Miasto, 25.10.2022 r.

Pytania i odpowiedzi - sprostowanie

Dobre Miasto, 26.10.2022 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Dobre Miasto, 28.10.2022 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 29.10.2022 r.

Zbiorcze zestawienie ofert po poprawie omyłek

Zbiorcze zestawienie ofert dodatkowych

Dobre Miasto, 14.11.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 16.11.2022 r.

Usługa kierowcy ambulansu Zespołu Transportu Sanitarnego oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp

Dobre Miasto, 29.09.2022 r.

Zmiana treści specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany Formularz ofertowy

Zmodyfikowany projekt umowy

Dobre Miasto, 03.10.2022 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Dobre Miasto, 07.10.2022 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 07.10.2022 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dobre Miasto, 19.10.2022 r.

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Dobre Miasto, 26.09.2022 r.

Pytania i odpowiedzi

Dobre Miasto, 29.09.2022 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 03.10.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 04.10.2022 r.

USŁUGA ŻYWIENIA PACJENTÓW - POWTÓRKA

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy  

załącznik nr 1 do umowy

załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp

Dobre Miasto, 02.06.2022 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dobre Miasto, 07.06.2022 r.

Usługa żywienia pacjentów

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Załącznik nr 1 do umowy

załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp

 Dobre Miasto, 19.05.2022 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany Formularz cenowy

Zmodyfikowany Projekt umowy

Dobre Miasto, 25.05.2022 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Zbiorcze zestawienie ofert

 Dobre Miasto, 27.05.2022 r.

informacja o unieważnieniu postępowania

 Dobre Miasto, 31.05.2022 r.

informacja o wniesieniu odwołania

Treść odwołania

 Dobre Miasto, 06.06.2022 r.

Informacja o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania

Dobre Miasto, 07.06.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 15.06.2022 r.

Dostawa odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp

Dobre Miasto, 20.01.2022 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany formularz cenowy

Zmodyfikowany projekt umowy

 Dobre Miasto, 25.01.2022 r.

informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 Dobre Miasto, 28.01.2022 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert -sprostowanie

Dobre Miasto, 28.01.2022 r.

Dobre Miasto, 15.02.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 18.02.2022 r.

PRZETARGI Z ROKU 2021Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Projekt umowy

Dobre Miasto, 09.12.2021 r.

Pytania i odpowiedzi

Dobre Miasto, 13.12.2021 r.

Zbiorcze Zestawienie Ofert

Dobre Miasto, 14.12.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 16.12.2021 r.

Dostawa materiałów medycznych różnych, jednorazowego użytku

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - formularz cenowy
Załącznik nr 3 - projekt umowy
Załącznik nr 4 - oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp
Dobre Miasto, 03.11.2021 r.

Pytania i Odpowiedzi

Zmiana treści specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany Formularz cenowy

Dobre Miasto, 09.11.2021 r.

informacja o kwocie

Dobre Miasto, 12.11.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert
Dobre Miasto, 15.11.2021 r.
Zbiorcze zestawienie ofert po poprawie omyłek
Dobre Miasto, 15.11.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 03.12.2021 r.
Dostawa pieluchomajtek oraz materiałów opatrunkowych
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - projekt umowy
Załącznik nr 4 - oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp
Załącznik nr 5  - formularz parametrów ocenianych dla części nr 1
Dobre Miasto, 03.11.2021 r.

Pytania i Odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany Formularz cenowy

Dobre Miasto, 09.11.2021 r.

informacja o kwocie

Dobre Miasto, 12.11.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 15.11.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie
Dobre Miasto, 15.11.2021 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dobre Miasto, 03.12.2021 r.
Dostawa środków ochrony indywidualnej
Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - projekt umowy
Załącznik nr 4 - oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp

Dobre Miasto, 03.11.2021 r.

Pytania i Odpowiedzi

Zmiana treści specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany Formularz cenowy

Dobre Miasto, 09.11.2021 r.

informacja o kwocie

Dobre Miasto, 12.11.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert
Dobre Miasto, 15.11.2021 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dobre Miasto, 03.12.2021 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 7
Dobre Miasto, 08.12.2021 r.

Dostawa produktów leczniczych - powtórka - 3

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Dobre Miasto, 29.07.2021 r.

Pytania i odpowiedzi

Dobre Miasto, 02.08.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 04.08.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 06.08.2021 r.

Dostawa produktów leczniczych - powtórka - 2

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Dobre Miasto, 12.07.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 16.07.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 19.07.2021 r.

Dostawa produktów leczniczych - powtórka
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Dobre Miasto, 30.06.2021 r.
Pytania i odpowiedzi
Zmiana treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Zmodyfikowany formularz cenowy

Dobre Miasto, 05.07.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie
Dobre Miasto, 07.07.2021 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dobre Miasto, 08.07.2021 r.
Dostawa produktów leczniczych
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Projekt umowy
Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 Ustawy
Dobre Miasto, 14.05.2021 r.
Pytania i odpowiedzi
Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
Zmodyfikowany Formularz cenowy
Zmodyfikowany projekt umowy

Dobre Miasto, 25.05.2021 r.

Informacja o kwocie zabezpieczonej przez Zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 28.05.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert po poprawie omyłek
Dobre Miasto, 08.06.2021 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dobre Miasto, 21.06.2021 r.

Usługa prania bielizny szpitalnej

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór Formularza cenowego

Załącznik nr 3 do SWZ- Projekt umowy

Załącznik do umowy nr 1 - protokół przekazania/odbioru bielizny szpitalnej do /z pralni z komórki organizacyjnej

Załącznik do umowy nr 2 - protokół reklamacji

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 Ustawy

Dobre Miasto, 14.05.2021 r.

Pytania i odpowiedzi
Dobre Miasto, 25.05.2021 r.

Informacja o kwocie zabezpieczonej przez Zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 28.05.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 15.06.2021 r.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.