HARMONOGRAM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019

Dostawa aparatu USG

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - formularz parametrów wymaganych i oferowanych

Dobre Miasto, 11.07.2019 r.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany projekt umowy

Zmodyfikowany formularz parametrów wymaganych i oferowanych

Pytania i odpowiedzi

Dobre Miasto, 16.07.2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 19.07.2019 r.

Dostawa środków czystości i worków foliowych

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy środki czystości.pdf
Załącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf

Dobre Miasto, 17.05.2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert(1).pdf

Dobre Miasto, 27.05.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
Dobre Miasto, 31.05.2019 r.

Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej

1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2. Formularz ofertowy

3. Formularz cenowy

4. Projekt umowy wraz z załącznikami

Zał. 3 Projekt umowy.pdf
Zał. do umowy - Protokoł przekazania,odbioru.pdf
Zał. do umowy- Protokół reklamacji.pdf

Dobre Miasto, 17.05.2019 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmodyfikowany projekt umowy

Dobre Miasto, 22.05.2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 24.05.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 28.05.2019 r.

numer sprawy: 1/RPO/2018
nazwa postępowania: 
Zakup, dostawa i wdrożenie sprzętu IT, dostawa i wdrożenie oprogramowania oraz wykonanie sieci LAN i dostosowanie pomieszczeń serwerowni
Link do dokumentacji przetargowej

Wyroby medyczne jednorazowego użytku, drobny sprzęt laboratoryjny, płyny infuzyjne, nici chirurgiczne, środki dezynfekcyjne.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Dobre Miasto, 22.08.2018 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia

Zmodyfikowany formularz cenowy dla części nr 1

Zmodyfikowany formularz cenowy dla części nr 3

Zmodyfikowany formularz cenowy dla części nr 6

Zmodyfikowany formularz cenowy dla części nr 7

Dobre Miasto, 28.08.2018 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 31.08.2018 r.

Zbiorcze zestawienie ofert po poprawie omyłek

Dobre Miasto, 06.09.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 11.09.2018 r.

HARMONOGRAM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

Wyroby i materiały medyczne różne, jednorazowego użytku - powtórka

Zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 18.07.2018 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 13.07.2018 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany formularz cenowy dla części nr 2

Dobre Miasto, 09.07.2018 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy

4. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

5. Załącznik nr 3 - Projekt umowy

6. Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

7. Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

8. Załącznik nr 6  - formularz parametrów ocenianych dla części nr 2

Dobre Miasto, 05.07.2018 r.

Dostawa wyrobów i materiałów medycznych - różnych jednorazowego użytku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 27.06.2018 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 14.06.2018 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści SIWZ wraz z zmodyfikowanym formularzem cenowym

Dobre Miasto, 11.06.2018 r.

1.Ogłoszenie o zamówieniu
2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Formularz ofertowy- zał.1
4. Formularz cenowy- zał.2

5. Projekt umowy- zał.3

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- zał.4

7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej-zał.5

Dobre Miasto, dnia 30.05.2018r.