HARMONOGRAM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

Wyroby i materiały medyczne różne, jednorazowego użytku - powtórka

Zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 18.07.2018 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 13.07.2018 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany formularz cenowy dla części nr 2

Dobre Miasto, 09.07.2018 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy

4. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

5. Załącznik nr 3 - Projekt umowy

6. Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

7. Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

8. Załącznik nr 6  - formularz parametrów ocenianych dla części nr 2

Dobre Miasto, 05.07.2018 r.

Dostawa wyrobów i materiałów medycznych - różnych jednorazowego użytku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 27.06.2018 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 14.06.2018 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści SIWZ wraz z zmodyfikowanym formularzem cenowym

Dobre Miasto, 11.06.2018 r.

1.Ogłoszenie o zamówieniu
2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Formularz ofertowy- zał.1
4. Formularz cenowy- zał.2

5. Projekt umowy- zał.3

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- zał.4

7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej-zał.5

Dobre Miasto, dnia 30.05.2018r.

Świadczenie usług pocztowych

1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Dobre Miasto, 30.11.2017 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 07.12.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 08.12.2017 r.

Dostawa sprzętu medycznego

1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2. Formularz ofertowy

3. Formularz cenowy

4. Projekt umowy

5. Formularz parametrów wymaganych

Dobre Miasto, 16.10.2017 r.

Pytania i odpowiedzi

Dobre Miasto, 18.10.2017 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 20.10.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 25.10.2017 r.

Dostawa opatrunków chłonnych

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Projekt umowy

Dobre Miasto, 11.10.2017 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Zmodyfikowany formularz cenowy

Dobre Miasto, 13.10.2017 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 16.10.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 18.10.2017 r.

Dostawa odczynników do hematologii wraz z dzierżawą aparatu

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

4. Załącznik nr 2 - formularz cenowy

5. Projekt umowy

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

8. Formularz parametrów wymaganych dla aparatu zaoferowanego do dzierżawy 

Dobre Miasto, 28.09.2017 r.

Pytania i odpowiedzi

Dobre Miasto, 03.10.2017 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 06.10.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 10.10.2017 r.

Dostawa produktów leczniczych

1. Ogłoszenie o zamówieniu 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

4. Załącznik nr 2 - formularz cenowy 

5. Załącznik nr 3 - projekt umowy

6. Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

7. Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Dobre Miasto, 11.09.2017 r.

Pytania i odpowiedzi

Dobre Miasto 19.09.2017 r.

Zbiorcze zestawienie ofert 

Dobre Miasto, 22.09.2017 r.

Zbiorcze zestawienie ofert dodatkowych

Dobre Miasto, 02.10.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 03.10.2017 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji konkursowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

1. Zapytanie ofertowe i załącznik

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 04.07.2017 r.


Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej-powtórka

1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - formularz cenowy

4. Załącznik nr 3 - Projekt umowy

5. Załącznik do umowy - protokół przekazania

6. Załącznik do umowy - protokół reklamacji

Dobre Miasto, 01.06.2017 r.

Pytania i odpowiedzi

Dobre Miasto, 06.06.2017 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 08.06.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dobre Miasto, 09.06.2017 r.

Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej

1.Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

4. Załącznik nr 3 - Projekt umowy

5. Załącznik  do umowy - protokół przekazania/odbioru

6. Załącznik do umowy - protokół reklamacji

Dobre Miasto, 23.05.2017 r.

Zmodyfikowany formularz cenowy

Dobre Miasto, 26.05.2017 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Dobre Miasto, 31.05.2017 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie

Dobre Miasto 31.05.2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania

Dobre Miasto, 31.05.2017 r.