Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście

zaprasza

do składania ofert na stanowisko ratownika medycznego

w Zespole Ratownictwa Medycznego

 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym, w terminie do 17.08.2018 roku w Sekretariacie Zespołu (w godzinach od 7.25-15.00),
na adres pocztowy: 11-040 Dobre Miasto, ul. Grunwaldzka 10B, bądź na adres e-mail: sekretariat@szpitaldobremiasto.pl.

Rodzaj umowy: umowa cywilno – prawna, na okres od 01.09.2018 roku do  31.12.2019 roku.


Dobre Miasto, 02.08.2018 r.

                    

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście zatrudni lekarzy do świadczenia usług w Izbie Przyjęć
oraz w zakresie Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Zapewniamy mieszkanie służbowe.

Oferty należy składać w Sekretariacie Zespołu (w godz. 07.25-15.00), na adres pocztowy: 11-040 Dobre Miasto, ul. Grunwaldzka 10B,
bądź na adres e-mail: sekretariat@szpitaldobremiasto.pl.

Zainteresowanych prosimy również o kontakt telefoniczny pod numerem 89 61 68 222.

Dobre Miasto, 01.08.2018 r.Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście
zatrudni pielęgniarkę epidemiologiczną
Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 89 61 68 222
e-mail: kadry@szpitaldobremiasto.pl

Dobre Miasto, 31.07.2018 r.Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście
zatrudni diagnostę laboratoryjnego lub osobę
w trakcie zdobywania uprawnień.
Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

Zapewniamy mieszkanie służbowe.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 89 61 68 222
e-mail: kadry@szpitaldobremiasto.pl

Dobre Miasto, 01.02.2018 r.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w Izbie Przyjęć i Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w Pracowni USG, lekarza radiologa w Pracowni RTG

Ogłoszenie.PDF
Klauzula informacyjna RODO.PDF
Formularz ofertowy - radiolog.PDF
Formularz ofertowy IPNŚOZ.PDF
Formularz ofertowy POZ.PDF
Formularz ofertowy Pracownia USG.PDF
Projekt umowy IPNŚOZ.PDF
Projekt umowy POZ.PDF
Projekt umowy Pracowni RTG i USG.PDF
Projekt umowy Pracownia USG.PDF
Regulamin udzielania zamówień.PDF

Dobre Miasto, dnia 14.06.2018 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

Dobre Miasto, 24.07.2018 r.