Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście
zatrudni diagnostę laboratoryjnego lub osobę
w trakcie zdobywania uprawnień.
Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 89 61 68 222
e-mail: kadry@szpitaldobremiasto.pl

Dobre Miasto, 01.02.2018 r.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście
zatrudni lekarzy do świadczenia usług w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
od 01 października 2017 r. 
Oferty należy składać w Sekretariacie Zespołu (w godzinach 07.25-15.00), na adres pocztowy: 11-040 Dobre Miasto, ul. Grunwaldzka 10B, bądź na adres e-mail: sekretariat@szpitaldobremiasto.pl.
Zainteresowanych prosimy również o kontakt tel. pod numerem 89 61 68 222.

Dobre Miasto, 11.09.2017 r.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez lekarzy i pielęgniarki w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w okresie 01.10.2017 r. do 31.12.2018 r.

1. Ogłoszenie

2. Regulamin udzielania zamówień

3. Szczegółowe warunki konkursu ofert

4. Formularz ofertowy

Dobre Miasto, 22.09.2017 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Dobre Miasto, 27.09.2017 r.