Telefon do rejestracji 89 616 82 31

Oddział Chorób Wewnętrznych
89 616 82 42  (dyżurka pielęgniarek)
89 616 82 44  (gabinet lekarski) 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
89 616 82 45 (dyżurka pielęgniarek)
89 616 82 50 (gabinet lekarski)

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny
89 616 82 55 (dyżurka pielęgniarek)
89 616 82 50 (gabinet lekarski)


Pracownia RTG i USG
89 616 82 37
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
89 616 82 34
Wnioski do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego 

89 616 82 53