Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście
ul. Grunwaldzka 10 B
10-040 Dobre Miasto

tel 89 61 68 222 (sekretariat)
fax 89 61 68 267

Telefon do rejestracji 89 616 82 31

adres email:
sekretariat@szpitaldobremiasto.pl